PROJEKTOVANJE I VEŠTAČENJE

Mi istražujemo, analiziramo, projektujemo i veštačimo

TTS u okviru sektora za projektovanje u saradnji sa svojim partnerima, renomiranim stručnjacima iz oblasti saobraćaja i drugih tehničkih nauka, radi na istraživanju i izradi studija i projekata. Sve studije izvodimo prema različitim namenama ( nacionalne, regionalne, opštinske, gradske, studije mikro lokacija). Takođe vršimo i usluge davanja konsultacija i mišljenja.


Traffic & Transport Solutions je upisan u registar PRAVNA LICA - SUDSKI VEŠTACI po rešenju broj: 740-05-00766/2015-22

NAJBOLJI SMO U PROJEKTOVANJU:

Mi projektujemo kvalitet
...
...

Izrada studija javnog prevoza putnika

 • Istraživanje u postojećem sistemu javnog prevoza
 • Anketa korisnika javnog sistema prevoza
 • Anketa domaćinstva
 • Izrada novog modela javnog prevoza putnika
 • Izrada itinerera
 • Izrada reda vožnje
 • Izrada tenderske dokumentacije
 • ...

  Izrada TAXI studija

 • Analiza postojećeg stanja TAXI prevoza
 • Projekcija obima transportnog rada
 • Troškovni model
 • Utvrđivanje optimalnog broja TAXI vozila u sistemu
 • Utvrđivanje potrebnog broja mesta na TAXI stajalištu
 • Osvrt na pravni okvir
 • ...

  Projektovanje parking mesta, garaža i sistema naplate

 • Pravna regulativa
 • Pokazatelji potreba
 • Tarifni sistemi naplate
 • Pokazatelji potrebe izgradnje parking garaže
 • ...

  Projektovanje saobraćajnica i raskrsnica

 • Studija opravdanosti
 • Izrada saobraćajnog projekta tehničkog regulisanja
 • Izrada glavnih projekata saobraćajne signalizacije
 • Izrada plana tempiranja
 • ...

  Izrada studija biciklističkog i pešačkog saobraćaja

 • Analiza potreba i mogućnosti
 • Analiza postojećeg stanja
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Poseban osvrt na nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom
 • ...

  Izrada studija opravdanosti

  Elaborat koji detaljno i sveobuhvatno ispituje mogućnosti realizacije i isplativosti određenog investicionog projekta.

  ...

  Takodje vršimo usluge davnja konsultacija i mišljenja kod:

  - Izrada planova tehničke regulacije saobraćaja
  - Izrada planova brojanja saobraćaja
  - Izrada zauzeća površina za vreme izgradnje
  - Izrada tenderskih dokumentacija.

  Kvalitetna ANALIZA VEŠTAČENJA:

  ...
  ...

  Naš tim veštaka izrađuje:

  - Saobraćajno-tehničke nalaze i mišljenja veštaka
  - Ekspertize saobraćajnih nezgoda
  - Poseban osvrt na ∆V
  - Procenu štete na vozilima
  - Procenu izgubljene dobiti ukoliko vam komercijalno vozilo nije u funkciji
  Takođe vršimo usluge davanja konsultacija:
  - Kratke analize saobraćajnih nezgoda sa predlogom o daljem postupku
  - Analize urađenih nalaza
  Pri izradi nalaza koristimo licencirane programe: VIRTUAL CRASH i PC CRASH

  SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

  Mi projektujemo kvalitet
  ...

  Hajduk Veljkova 11; Novi Sad

  office@tts.co.rs

  +381216322468